Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ συμμετέχει στη διαδικασία βοηθώντας δωρεάν τους υποψήφιους να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα του KAEK Σάμου- του φορέα που θα διαχειρισθεί το LEADER Σάμου της νέας περιόδου.

Η φόρμα αποτελεί ένα συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο που θα βοηθήσει το ΚΑΕΚ να διαμορφώσει την μορφή του προγράμματος πράγμα που σημαίνει ότι όσοι συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο θα εξασφαλίζουν ότι το είδος της δραστηριότητας τους θα είναι ανάμεσα σε εκείνες που θα συμπεριλαμβάνεται στις προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν.

Υπό την έννοια αυτή θα έχουν κάποιο προβάδισμα σε σχέση με εκείνους που δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία

ΟΙ πρώτες προκηρύξεις του προγράμματος αναμένονται στο τέλος του 2016 . Τα προγράμματα LEADER συμπεριλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των μικρών τοπικών επιχειρήσεων (βιοτεχνίες, εστίαση και αναψυχή, μικρά τουριστικά καταλύματα, αθλητικές δραστηριότητες, παντοπωλεία κλπ) και αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας ειδικά των νησιών μας στο Βόρειο Αιγαίο. Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται σε 50%-60% που μπορεί να είναι και 65% σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις .

Υπενθυμίζουμε ότι το γραφείο μας συμμετείχε στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος το 2015 έχοντας πετύχει την έγκριση όλων των προτάσεων που υπέβαλε.

Στην παρούσα φάση θα βοηθήσει δωρεάν κάθε υποψήφιο επενδυτή ο οποίος θα αποφασίσει να υποβάλλει το σχετικό έντυπο.

Τονίζεται ότι πρόκειται για μια διερευνητική διαδικασία και η υποβολή δεν είναι δεσμευτική, δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε αυτό ή σε άλλο αντικείμενο από εκείνους που θα συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο γραφείο της Σάμου ή της Λέσβου :

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση