Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και θα αφορούν:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από ?10.000 έως ?300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από ?10.000 έως ?800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:

α) υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004

β) εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

γ) δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση:

1) Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

2) Alpha Τράπεζα

3) Eurobank

4) Νέα Proton Τράπεζα

5) Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

6) Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

7) Παγκρήτια Συνεταιριστική

8) Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας

9) Τράπεζα Aττικής

10) Τράπεζα Πειραιώς

11) Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

12) Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

13) Probank

14) Νέο Ταχυδρομικό ΤαμιευτήριοΈγγραφα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Please follow and like us: