Η Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ευνοϊκούς όρους μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δράση αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

α) Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές.

β) Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

γ) Στην καλύτερη ανταπόκριση των επιχειρήσεων για την τουριστική περίοδο , και
στην εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

Η υποβολή των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ξεκίνησε την 10.06.2013 και θα ολοκληρωθεί με την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 80 εκατ.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα»:

1) Εθνική Τράπεζα

2) Τράπεζα Πειραιώς

3) Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας

4) Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

5) Παγκρήτια Συνεταιριστική ΤράπεζαΔιαβάστε εδώ!

Please follow and like us: